Lapsesi parhaaksi

Jokainen vanhempi toivoo lapsellensa parasta.

Montessori-leikkikoulussa lapsi kokee onnistumisen elämyksiä ja työn iloa; parhaita rakennusaineita omatoimisuutta ja tervettä itsetuntoa varten. Montessoriopetuksessa lapsi saa edetä yksilöllisesti ja luonnollisesti kehitystasonsa mukaan.

Toiminta

Montessori-pedagogisen yhdistyksen Montessori-leikkikoulu on perustettu v. 1982 Laaksolahteen. Se on ensimmäisiä montessorileikkikouluja maassamme. Laaksolahden Montessori-leikkikoulu sijaitsee nykyään Lippajärvellä Espoossa omakotitalossa, jonka suuressa pihapiirissä omenapuiden katveessa on tilaa leikkiä ja toimia.

Leikkikoulu tarjoaa laadukasta päivähoitoa espoolaisille lapsille. Leikkikoulussa toteutetaan montessoripedagogiikkaan perustuvaa päivähoitoa. Koulutetut montessoriohjaajat toteuttavat montessorimenetelmää muun henkilökunnan avustamana. Laaksolahden Montessori-leikkikoulussa on 21 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat mahdollisimman tasaisesti 3-6+ -vuotiaiden lasten kesken.

Leikkikoulun toimintaan kuuluu

 • Päivittäin
 • toimintaa montessoriympäristössä
 • leikkiä, ulkoilua
 • lepohetki
 • aamupala, lounas, välipala
 • Viikoittain
 • musiikkia
 • pajatoimintaa
 •  
 •  
 • Silloin tällöin
 • retkiä lähiympäristöön, lastenteatteriin jne.
 • suomalaiset juhlapäivät
 •  
 •  

LEIKKIKOULUN HOITOVAIHTO­EHDOT

7h päivähoitoa    Kokopäivähoitoa

Leikkikoulu toimii ostopalvelusopimuksella eli hoitomaksut määräytyvät kunnallisten maksuluokkien mukaan. Laaksolahden Montessori-leikkikoulu ottaa uusia espoolaislapsia jonoon.

Montessori

Montessoripedagogiikan keskeinen aate on lapsilähtöisyys, lapsen kunnioittaminen ja arvostaminen. Perustana on lapsen luonnollinen kehitys ja kasvu. Montessorimenetelmässä tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen.

Montessorimenetelmän perusajatuksia

 • lapsen yksilöllisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
 • lapsi on aktiivinen tekijä ja toimija
 • lapsen luontaista halua oppia pidetään yllä virikkeisen ja haasteellisen ympäristön avulla
 • lapsi toimii kannustavassa, turvallisessa ja positiivisessa ilmapiirissä
 • lapselle annetaan aikaa toimia omassa rytmissään
 • sosiaalinen kanssakäyminen eri-ikäisten lasten kesken
 • didaktinen välineistö yksilön ja ryhmätoiminnan apuna
 • aikuinen havainnoi ja ohjaa lasta montessoriympäristössä

Montessoripedagoginen oppimisympäristö

Montessoriympäristö tarjoaa lapselle mahdollisuuden itsenäiseen toimintaan sosiaalisessa ja turvallisessa ympäristössä. Välineillä työskenteleminen tuottaa lapselle tyydytystä ja iloa. Välineistö tukee lapsen kehitystä ja haastaa lasta kokeilemaan, harjoittelemaan, tutkimaan ja kokemaan onnistumista omasta toiminnastaan.

Montessorivälineistö tarjoaa lapselle monipuolista ja haasteellista tekemistä. Välineillä työskentelyllä on suoria ja epäsuoria tavoitteita. Aiemmin opittu on pohjana uudelle asialle. Tehtävät etenevät helposta vaikeampaan sekä konkreettisesta abstraktiin. Oppiminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan lapsen oma tekeminen ja toiminta. Lapsi voi toistaa yhtä tehtävää niin monta kertaa kuin haluaa. Keskeytymätön työskentelyaika on yksi montessoriympäristön tunnuspiirteistä. Montessorivälineistö jaetaan neljään osa-alueeseen, jotka ovat käytännön elämän työt, aistivälineet, äidinkielen välineet ja matematiikan välineet. Välineistö tarjoaa myös toimintaa ja tehtäviä luonnontieteiden ja kulttuurin maailmasta.

Montessorimenetelmää toteutetaan 3-6+ -vuotiaiden lasten yhdysryhmässä. Lapset ja ryhmän aikuiset muodostavat yhteisen sosiaalisen ryhmän. Eri ikäisten lasten ryhmä mahdollistaa laajemman sosiaalisen vuorovaikutuksen kuin vain yhden ikäluokan ryhmä. Lapset ovat kiinnostuneita eri asioista samaan aikaan, mikä synnyttää aktiivista sosiaalista toimintaa.

Aikuisen rooli

Aikuinen toimii lapsen ja ympäristön yhdistäjänä. Aikuinen havainnoi ja ohjaa lasta tutustumaan ympäristöönsä ja tutkimaan sitä. Lasta ohjataan tehtävissä, mutta luovuudelle ja innostukselle annetaan tilaa. Lapsen luontaista halua oppia uutta ja tutustua omaan ympäristöön pidetään yllä virikkeisen ympäristön avulla.

Maria Montessori

Montessoripedagogiikan luoja ja kehittäjä oli italialainen lääkäri ja pedagogi Maria Montessori (1870-1952). Montessori kehitti kasvatusmenetelmänsä työskennellessään lasten parissa havainnoiden ja tutkien heidän käytöstään. Montessoripedagogiikka on maantieteellisesti laajimmin levinnyt kasvatusmenetelmä maailmassa. Suomeen menetelmä rantautui 1970-luvulla.

Lisätietoa montessori­pedagogiikasta

Yhdistys

Laaksolahden Montessori-leikkikoulun taustayhteisönä toimii leikkikoululaisten vanhempien muodostama yhdistys, Montessori-pedagoginen yhdistys ry. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu mm. leikkikoulun henkilökunnan työnantajana toimiminen, leikkikoulukiinteistöstä vastaaminen, uusien oppilaiden valitseminen sekä lisävarojen keruu retkien yms. järjestämistä varten.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuussa pohtimaan leikkikoulun pyörittämiseen liittyviä asioita. Isommalla joukolla puhutaan leikkikouluasiaa kahdesti vuodessa pidettävissä vuosikokouksissa. Muuhun yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. kerran syksyssä ja kerran keväässä pidettävät varainkeruutempaukset sekä aiheesta kiinnostuneille vanhemmille järjestetyt Montessori-pedagogiikkaluennot.

Laaksolahden Montessori-leikkikoulun toiminnassa on oleellista vanhempien aktiivinen osallistuminen. Vanhempien vastuulla ovat kiertävä talonmiesvuoro ja pyykkivuoro. Pihaa kunnostetaan yhteisvoimin kevät- ja syystalkoissa. Uudet vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi syksyisessä tutustumisillassa.

Kerran vuodessa vanhemmat kutsutaan seuraamaan leikkikoulun toimintaa ennalta sovittuna observointiaikana ja keskustelemaan lapseensa liittyvistä asioista montessori-ohjaajien kanssa. Yhteydenpito vanhempien ja henkilökunnan välillä ei kuitenkaan rajoitu vain näihin tilanteisiin, vaan se on tiivistä läpi vuoden. Leikkikoulun ovet ovat aina vanhemmille avoinna ja heillä on halutessaan mahdollisuus keskustella henkilökunnan kanssa ­ mitä mahdollisuutta vanhemmat myös ahkerasti käyttävät.

Ota yhteyttä

Leikkikoulun johtaja
  Pirjo Nuutinen
  044 4914033
  posti@montessorileikkikoulu.fi

Jononhoitaja
  Hanna Rantavuori
  jononhoitaja@gmail.com

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja
  Markku Lassila

Yhteystiedot

Montessori-leikkikoulu
Ansatie 16 A
02940 Espoo
044 4914033, klo 13 - 15
posti@montessorileikkikoulu.fi